KONKURS ENTERIJER

  

 

STUDENTSKI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG REŠENJA ENTERIJERA KANCELARIJSKOG PROSTORA I POMOĆNIH PROSTORIJA

Privredno društvo Nelt Co d.o.o. Dobanovci (u daljem tekstu: Raspisivač konkursa) u saradnji sa Građevinsko-arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Nišu (u daljem tekstu: Sprovodilac konkursa) raspisuje studentski konkurs za studente osnovnih i master akademskih studija na odseku za arhitekturu GAF-a za izradu idejnog rešenja enterijera kancelarijskog prostora i pomoćnih prostorija u objektu Regionalnog distributivnog centra Nelt Co d.o.o. u Nišu u ulici Bulevar 12.februar prilaz I broj 3 (u daljem tekstu: RDC Nelt Niš).

Sprovodilac konkursa je Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu. Na konkursu mogu učestvovati samo studenti osnovnih i master akademskih studija na odseku za arhitekturu Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Dokumenti koji su sastavni deo konkursne dokumentacije: