nabavka usluga mobilne telefonije za 2016.god.

Nabavka: 
male vrednosti
Naziv tendera: 
nabavka usluga mobilne telefonije za 2016.god. 1U/2016-partija 1
Rok: 
19.04.2016. do 10h.

nabavka kancelarijskog materijala i tonera za 2016

Nabavka: 
male vrednosti
Naziv tendera: 
nabavka kancelarijskog materijala i tonera za 2016
Rok: 
14.04.2016.god. do 10h

Nabavka ugostiteljskih usluga-kolektivna proslava za 2014.god.

Nabavka: 
bez primene ZJN
Naziv tendera: 
Nabavka ugostiteljskih usluga - kolektivna proslava za 2014.god.
Rok: 
18.11.2014.god do 11 casova

Nabavka stolarskih radova u Institutu Fakulteta

Nabavka: 
male vrednosti
Naziv tendera: 
Nabavka stolarskih radova u Institutu Fakulteta za 2014.god. 1R/2014-Partija 2
Rok: 
03.11.2014. do 11h

Nabavka radova na adaptaciji Instituta Fakulteta za 2014.god.

Nabavka: 
male vrednosti
Naziv tendera: 
Nabavka radova na adaptaciji Instituta Fakulteta 1R/2014-Partija 1
Rok: 
03.11.2014. do 10h.

Nabavka osiguranja studenata za skolsku 2014.g.

Nabavka: 
male vrednosti
Naziv tendera: 
Nabavka osiguranja studenata za skolsku 2014.g.
Rok: 
25.09.2014 do 11 casova

Nabavka klima uređaja 4D/2014

Nabavka: 
male vrednosti
Naziv tendera: 
nabavka klima uređaja 4D/2014
Rok: 
20.08.2014. do 10 casova

Набавка добара рачунарске опреме за 2014.год. 3Д/2014-одговори на питаља

Nabavka: 
velike vrednosti
Naziv tendera: 
Набавка добара рачунарске опреме за 2014.год. 3Д/2014
Rok: 
06.06.2014.год до 11:00 часова

Nabavka usluge turističke agencije 2U/2014-Partija 2.

Nabavka: 
male vrednosti
Naziv tendera: 
Nabavka usluga turističke agencije 2U/2014-Partija 2.
Rok: 
14.05.2014.god do 11:00 časova

Nabavka materijala za čišćenje za 2014-Ponovljeni postupak 2D/2014

Nabavka: 
male vrednosti
Naziv tendera: 
nabavka materijala za čišćenje za 2014.god. Ponovljeni postupak
Rok: 
11.04.2014. do 10
Syndicate content