Nastavnici

Dr Marina Mijalković

Dr Dragan Zlatkov

Dr Biljana Mladenović

Dr Slobodan Ranković

Dr Marija Spasojević-Šurdilović

Dr Žarko Petrović

Dr Dragana Turnić

Dr Marina Trajković

Dr Predrag Petronijević

ass. Andrija Žorić

sar. Stepa Paunović

sar. Ivan Nešović