Predmeti - izabrati samo 1 predmet iz grupe predmeta za pretragu!

Rezultati pismenog dela ispita iz TM1 i OM (SPA) - maj, apsolventski

TEHNIČKA MEHANIKA 1 (SPA)

Pismeni deo ispita  niko nije položio.

OTPORNOST MATERIJALA (SPA)

Pismeni deo ispita položio je:

  1. Miloš Pešić 1022                                       15 poena

Usmeni deo ispita iz Tehničke mehanike I i Otpornosti materijala je odložen za sredu 30.05.2018. godine sa početkom u 9h.

Pages