Teorija konstrukcija

Obavestenje

Drugi termin za polaganje usmenog dela ispita iz TPN-a biće u ponedeljak  02.07.2018. sa pocetkom u 9h. Studenti mogu polagati ispit u oba termina.

Pages