OBJAVA KONKURSA - DOKTORSKE STUDIJE II ROK 2017/2018.